“Een ware karmelietes van het Goddelijk Hart van Jezus moet als een engel van troost en vrede van de hoogte van de Karmel afdalen naar de lijdende mensheid.”

citaat Z. Moeder Maria Teresa vd H Jozef

Apostolaat

Onze Moeder Stichteres begon het werk dat God haar had opgedragen met de zorg voor het onbeschermde kind, met het “thuis voor de thuislozen”.

De Kerk heeft de beslissing van onze stichteres om zich aan het apostolaat te wijden goedgekeurd en daarmee zijn het apostolaat en de apostolische werkzaamheden van ons evenals het gebed en het gemeenschapsleven, belangrijke elementen van ons kloosterleven, Onder andere om de wereld van vandaag in het licht van het geloof juist te kunnen beoordelen en ons apostolaat bij de mensen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moeten wij hun levensomstandigheden, de tijdgeest en de noden van de Kerk kennen. Dit vraagt een zorgvuldige opleiding op godsdienstig en algemeen menselijk gebied.

Als het mogelijk is en met de bijzondere levenswijze van onze Congregatie is te verenigen, verlenen wij ook hulp bij taken in het bisdom. Het huis heeft langere tijd een onderkomen geboden aan het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Er bestaat een samenwerking met het bisdom voor jongeren en evangelisatie.

Op het moment is de verbouwing van ons paviljoen compleet. Er is nu een zorghotel met 17 appartementen voor ouderen. Zij hebben het regelmatig te zwaar in de huidige samenleving en vallen buiten de boot qua zorgverlening. Ze hebben behoefte aan een veilige leef- en woonomgeving. De zusters helpen hen met de mantelzorg.