“Duizendmaal liever zou ik mijn vaderland verlaten dan mijn geliefde Karmel opgeven"

citaat Z. moeder Maria Teresa vd H. Jozef 

De Karmel

De Karmelorde heeft niet net als andere orden, zoals de Franciscanen, Dominicanen of Benedictijnen, een stichter. De orde is ontstaan op de Karmel, een bergketen aan de kust van de Middellandse zee. Aan het einde van de 1e kruistochten in de 13e eeuw nam de H. Lodewijk enkele monniken van de Berg Karmel mee naar Europa en zo ontstonden de eerste Karmelkloosters.

In 1452 werd de vrouwelijke tak van de orde gesticht. De vrouwelijke tak van de Karmel leidt van oorsprong een slotleven, maar niet bij onze Karmel; dat is het werk van onze stichteres, de zalige Maria Teresa-Tauscher - van den Bosch. U kunt ons binnen en buiten ons huis overal tegenkomen. Voordat echter de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus er echt was, had zij nog een lange weg te gaan.

Onze Karmel is anders

De Karmelieten zijn oorspronkelijk als volgt begonnen:
  • De mannen vormen de 1e  orde.
  • De vrouwelijke tak van de Karmel kwam voort uit de 1e orde en behoort tot de 2e  orde.
  • En is dan onze Karmel de 3e orde? Nee, de 1e orde en daar heeft Moeder Maria Teresa hard voor moeten vechten: wij zijn een congregatie met Pauselijk recht en daardoor autonoom. 

De Karmelregel

“De Regel bezitten betekent weinig, als men er niet ijverig naar streeft zich de geest eigen te maken.” citaat uit de Karmelregel

De regel van de orde van de Allerzaligste Maagd Maria van de Berg Karmel werd gegeven door de heilige Albertus, patriarch van Jeruzalem tussen 1206 en 1214 en door paus Innocentius IV bekrachtigd in 1247.

Deze regel moet ook in onze Karmel worden onderhouden in overeenstemming met de eigen Constituties van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.

Ons moederhuis

Het huis van de Nederlandse provincie, Casa Carmeli, is gevestigd in Vogelenzang en maakt deel uit van de wereldwijde congregatie van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Op dit moment zijn er 54 huizen in 16 landen met ongeveer 550 zusters. Het generaal bestuur woont en werkt in ons moederhuis in Sittard.

Onze stichteres, de zalige Maria Teresa vd H. Jozef is daar in de kapel begraven.