"Wij danken U dat dit huis zegen kan brengen over onze gemeenschap, en ons dichter bij U kan brengen."

citaat Z. Moeder Maria Teresa vd H. Jozef

Ons Gebed

God onze Vader,
Als Gij het huis niet bouwt
Bouwen de bouwers vergeefs.
Wij danken u voor dit huis,
Dat voor uw eer verbouwd  en vernieuwd is.
Wij danken U,
Dat wij hier met en voor elkaar
Kunnen leven en werken, bidden en zingen,
En wij danken U dat dit huis zegen kan brengen
Over onze gemeenschap en
Ons dichter bij U kan brengen.
Wij bidden U,
Wees allen die hier zullen in- en uitgaan
Met uw hulp nabij.
Schenk ons de kracht U en
De mensen te dienen
Leer ons de gasten van het huis
Hartelijk op te nemen
Help ons blijmoedig te blijven,
Vol hoop en onderlinge liefde
Laat uw blijde boodschap
Hier onophoudelijk klinken en
Velen tezamen brengen,
Opdat wij elkaar sterken in het geloof
Door woord en voorbeeld.