“Gods oog dringt door tot in ons hart. Hij slaat geen acht of oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar naar de geest, die de ziel beweegt.

citaat Z. Moeder Maria Teresa vd H. Jozef

Geloftevernieuwing en lancering website

Vrijdag 8 december - 11.00 uur

 

De zusters vernieuwen jaarlijks hun geloften. Dit jaar zal dat gebeuren op vrijdag 8 december, feestdag van de onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria tijdens een eucha­ris­tie­vie­ring waarbij Mgr. Hendriks celebrerant zal zijn. Na afloop van de viering zal hij tevens onze nieuwe website lanceren.

Werken aan de weg

De zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus hebben de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd: in de jaren 2013 / 2014 werden klooster en kapel geheel gerenoveerd. Op 6 april werd het klooster door Mgr. J. Hendriks ingezegend. Aan het eind van de route nam hij ook het nieuwe orgel mee, zodat op de daarop volgende dag het orgel feestelijk bespeeld kon worden door Bert Stolwijk bij de inwijding van de kapel.

Het ene plan was nog niet afgerond en de zusters waren al weer met het volgende bezig. Een plek waar ouderen zelfstand konden wonen met behulp van de thuiszorg en mantelzorg van de zusters. De paviljoens werden omgevormd tot 16 appartementen. De inzegening was 15 augustus 2016 door onze hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks.

Lancering nieuwe website

Nu het werk aan de weg voorlopig even klaar is, volgt nu de renovatie van de digitale weg. De afgelopen maanden is er door Wim Koopman / iMoose en enkele zusters hard gewerkt aan een nieuwe website. Met een druk op de knop zal de bisschop de nieuwe website officieel lanceren.

Programma

11.00 uur: pontificale Hoogmis
daarna: receptie met de lancering van de geheel vernieuwde website

Adres

Kapel van de Zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus

  • Casa Carmeli
    Bekslaan 9
    Vogelenzang 

Welkom

Wil u erbij zijn ? Laat het even weten:

Zalige moeder Maria Teresa van de heilige Jozef

Zalige moeder Maria Teresa van de heilige Jozef

Vandaag, 30 oktober, vieren we de feestdag van onze zalige stichteres moeder Maria Teresa van de heilige Jozef. Op deze dag is zij, in het jaar 1888, toegetreden tot de katholieke kerk.
We zijn dankbaar voor het werk dat zij heeft gedaan en wat we hier mogen voort zetten.

Tuinwerkdag 4 november

Houdt u van tuinieren? Of wilt u gewoon eens de handen uit de mouwen steken voor het mooie landgoed van de zusters? Kom dan helpen op onze tuinwerkdag. Samen met de zusters aan de slag en 's middags zorgen ze voor een lekkere maaltijd.

Wilt u liever een dagdeel komen? Dan bent u ook van harte welkom!

Eeuwige professie zr. Maria Gratia

Op 1 juli j.l. mocht zr. Maria Gratia haar eeuwige geloften afleggen in de handen van generaal overste moeder M. Angelina. Het was een feestelijke en gelijk ook historische dag voor de gemeenschap, voor het eerst sinds het bestaan van de orde werden er eeuwige gelofte afgelegd in de kloosterkapel te Vogelenzang.

Zusters te gast bij talkshow Jeroen Pauw

Uitnodiging

Met grote vreugde en dankbaarheid hebben de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus de eer u uit te nodigen voor de pontificale Hoogmis op zaterdag 1 juli 2017 om 11.00 in onze kloosterkapel waarin onze

Zr. Maria Gratia van de Goddelijke Barmhartigheid

haar eeuwige gelofte zal afleggen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het tuin-onderhoud

Onze tuin wordt grotendeels bijgehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij werken eens per twee weken op donderdag op het landgoed onder leiding van een ervaren tuinierster. Voor deze groep is versterking nodig. Er is een goede sfeer in de groep en tussen de middag zorgt het klooster voor een stevige lunch. De werkzaamheden zijn o.a. snoeien, onkruid wieden, planten, maaien, etc. Bent u in de gelegenheid, meld u dan aan via info@carmeldcj.nl. 

De zusters op youtube

Elke week krijgen de zusters les in Gregoriaanse zang. Het zingen van deze stukken blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Daarom hebben ze eerst geleerd hoe je de noten moet lezen, wat extra aanwijzingen betekenen en hoe je nu echt muziek maakt van deze soms vreemd lijkende lijnen.

En als het dan lukt, dan klinkt het ook wel ontzettend mooi in de kapel. Zo nu en dan mogen de bezoeker meegenieten in de mis, maar vanaf nu zijn de zusters ook op Youtube te beluisteren. De eerste twee stukken van "Schola Casa Carmeli" zijn al online, en we hopen dat er snel meer zal komen. Hou dus ook Youtube in de gaten!

Als eerste het Introitus voor het hoogfeest van st. Jozef; Justus ut palma

En daarnaast ook een hymne voor het hoogfeest van st. Jozef; Caelitum Joseph decus

Natuurwerkdag

Twee keer per jaar mogen wij op Casa Carmeli een grote groep vrijwilligers verwelkomen, die zich op ons mooie landgoed uitleven. In het voorjaar op de NL-doet dag, waar door heel Nederland zich mensen vrijwillig inzetten bij verschillende projecten, en in het najaar op de Natuur werkdag, waarop (ook door heel Nederland) zich mensen aan kunnen melden om vrijwilligerswerk te doen in, zoals de naam al doet vermoeden, de natuur.

Onze vaste groep van vrijwilligers komt eens in de twee weken en het knapt steeds meer op, maar voor grote projecten is er meer mankracht nodig. Op 5 November was er dus weer een lijstje voorbereid met klusjes waar wie dat wilde zich bij aan kon sluiten. De werkzaamheden bestonden onder andere uit onkruid wieden, zaailingen verwijderen, trappen in het bos mosvrij maken (heel kloosterlijk schrobben),  bomen vellen (heel stoer man met kettingzaag en zuster aan het touw) en nog veel meer.  Tussendoor werd er nog patat met een broodje kroket geserveerd, zodat iedereen voldoende energie had om de middag nog lekker door te gaan. Er zijn wel 40 maaltijden in totaal uitgereikt, dus het was weer een lekker drukke en gezellige bedoeling. Het is een dag waarop heel veel werk verzet is, en we willen dan ook alle mensen die zich zo onbaatzuchtig hebben ingezet (en trouwens vooral ook degene die dat elke 2 weken weer doen) heel hartelijk bedanken! Ook de vele helpende handen in de keuken en op andere gebieden zijn natuurlijk weer heel hartelijk bedankt!

Zorghotel ingezegend

Op het feest van Maria ten hemelopneming, 15 augustus, is ons zorghotel ingezegend. Mgr. Hendriks celebeerde de hoogmis waarna aansluitend het zorghotel werd ingezegend. Het was een mooie dag, met veel blijde gezichten. We hopen dat het voor de bewoners een klein stukje hemel op aarde mag zijn, en dat we veel ouderen iets moois kunnen bieden.

Tridentijnse mis in Vogelenzang

Deze afgelopen twee weken kwam pater Martin Kromann Knudsen van de St. Agneskerk uit Amsterdam 7 dagen naar onze kapel om met ons de traditionele Latijnse Mis te vieren. Dit is voor ons een leerzame en rijke tijd geweest waarin we ons mochten verdiepen in de rijkdom van de Rooms Katholieke kerk. Deze ervaring heeft ons geloof en liefde voor de Eucharistie doen groeien.
God is goed. Door de afwezigheid van onze huispriester zouden wij bijna geen heilige mis in onze kapel kunnen vieren, maar God geeft als je Hem erom vraag. Naast pater Martin mochten we ook Mgr. Hendriks onze hulpbisschop begroeten en pastoor Hendriks en pastoor van teijlingen. Zo verden wij verwend met veel afwisseling en de dagelijkse heilige mis.
Deo Gratias!

Sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners!

Op 24 juni zijn bij een officiele bewonersbijeenkomst de sleutels aan de toekomstige bewoners van het zorghotel uitgereikt. In het zorghotel wordt hard gewerkt om de laatste zaken af te werken, vanaf 1 juli is het hele gebouw zo goed als klaar.
De eerste bewoners hebben hun intrek al genomen in het pand en langzaam maar zeker komen er nog meer bij. Een spannende tijd voor de zusters en de bewoners!

Casa Carmeli, sleutel, zorghotel

Gezinsweekend Helvoirt

In het weekend van 10 t/m 12 juni zijn zuster Maria Gratia en postulant Evelien naar het gezinsweekend in Helvoirt geweest. Dit weekend werd voor de 19e keer georganiseerd om met katholieke gezinnen samen te komen, God te danken en weer nieuwe impulsen te krijgen om in het gezin van God's liefde te delen. Ieder lid van het gezin was welkom en er waren verschillende programma's voor de verschillende leeftijden. Zo was zuster Maria Gratia leiding van de leeftijd 6 tot 8 jaar, en Evelien van 12 tot 14 jaar.

Het was een zeer geslaagd weekend voor zowel de kinderen, als de ouders, als de leiding. Zie hieronder een aantal foto's als sfeerimpressie. Klik op de afbeelding voor een grotere foto.

Met de ouderen naar de Keukenhof

Van een gulle gever kregen wij vrijkaarten voor de Keukenhof. Dus zijn we met enkele ouderen een dagje de prachtigste bloemen gaan bekijken. Ze hebben een heel fijn uitje gehad, met mooi weer, een ijsje erbij, en we zijn zelfs nog een zuster Birgittines uit Weert tegengekomen, die met haar ouders uit Polen op stap was. Volgens een van de bewoonsters is de Keukenhof een waar paradijs. Zo hopen we dat de toekomstige bewoners van het al snel te openen zorghotel vaak dit soort gezelligheid mogen meemaken. 

Wij beschikken over de ANBI status

De Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart en de ANBI-status

Ned. provincie van de congregatie heeft een ANBI status, maar wat betekent dat?

Wanneer u overweegt geld te schenken aan onze congregatie, dan is het goed om te weten dat deze schenkingen als gift aftrekbaar kúnnen zijn voor de belasting. In dat geval geldt dus: u geeft aan de congregatie en de belastingdienst betaalt mee!

Giften kunnen als ‘gewone gift’ aftrekbaar zijn. U telt dan jaarlijks al de bedragen die u heeft geschonken aan goede doelen bij elkaar op en u verwerkt ze in uw aangifte. Dan dient u echter rekening te houden met een zogenaamde ‘drempel’. Een gedeelte van uw giften (of zelfs het gehele bedrag) komt niet voor aftrek in aanmerking omdat u niet boven de drempel uitkomt. Het schenken aan onze congregatie kan wellicht meer opleveren als u kiest voor een ‘periodieke gift’ in plaats van een ‘gewone gift’.

Wij proberen de fiscale behandeling van giften hieronder uit te leggen, maar als u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op!

1. Gewone gift

In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw kerkelijke bijdragen (samen met andere giften) als gift aftrekken. Niet het gehele bedrag van de gift kan worden afgetrokken. Er geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen, met een minimum van € 60). Alleen het deel van de gift boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Tevens geldt een maximum voor het aftrekbaar bedrag, namelijk van 10% van het inkomen.


Voorbeeld:

Stel: u verdient € 25.000 per jaar en doet voor een bedrag van € 600 aan giften. Uw drempelbedrag is dan: 1% van € 25.000 is € 250. U kunt € 350 aftrekken (€ 600 minus € 250).2. Periodieke gift


Bij periodieke giften is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt de drempel en de maximale aftrekbaarheid dus niet. 


Voorbeeld:


Stel u verdient € 25.000 per jaar en u doet € 600 aan periodieke giften. U kunt de volledige € 600 aftrekken. Dus geen aftrekbeperking door een drempel. U krijgt dus een groter gedeelte van uw gift terug van de belastingdienst!


U snapt, het is fiscaal aantrekkelijker om van uw giften een periodieke gift te maken. Om uw schenking als periodieke gift af te kunnen trekken, moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.Deze voorwaarden zijn:


  • De instantie waaraan u schenkt dient een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn. Dat is de congregatie van  Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus (d.c.j.)

  • Voorheen moest de gift in een officiële akte worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte echter niet meer nodig en volstaat een onderhandse overeenkomst tussen u en de congregatie. Wij willen en zullen u daar in voorkomend geval graag mee helpen.

  • Er moet in ieder geval minimaal 1x per jaar een bijdrage worden overgemaakt;

  • Minimaal 5 jaar achter elkaar moet ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI worden overgemaakt. Uitzondering op de 5 jaars-regel wordt gemaakt bij bijzondere omstandigheden (bijv. werkeloosheid of overlijden).

Nogmaals, wij zijn u graag behulpzaam wanneer u overweegt, in welke vorm dan ook, geld aan onze congregatie te schenken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze financieel intermediair, mevrouw M. Oudsen van Fris Financieel  (0252-532778). Zij zal uw vragen beantwoorden.

Visitatie in Casa Carmeli

Eens in de zes jaar worden de kloosters van onze congregatie bezocht door de generaal overste moeder Angelina en haar assistente zuster Benedicta. Begin april stond Casa Carmeli op het programma. Het was een zeer inspirerende week, waarbij moeder Angelina ons veel raad heeft gegeven en wij elkaar beter hebben leren kennen. 

De visitatie werd afgesloten met een dagje uit naar de Afsluitdijk en een bezoek aan Friesland. In het midden van de Afsluitdijk hebben we een stop gemaakt en deze foto gemaakt met op de achtergrond het IJsselmeer.

Geslaagde Tuindag

Voor de tweede keer is de NLDoet-dag op Casa Carmeli een goed gevulde dag geweest. Er is flink gewerkt in de tuin en 's middags is er voor zo' n 30 ouderen een high tea georganiseerd door de plaatselijke rotary in onze grote zaal van het Witte Huis. In de tuin is er o.a. een geheel verborgen pad weer begaanbaar gemaakt, is er een afdakje gemaakt bij het tuinhuisje voor wat schaduw, is het insectenhotel waterdicht gemaakt met leem, zijn er meidoorns geplant, is er een heel hoge wigwam gemaakt voor de kleinkinderen van de toekomstige bewoners van het zorghotel. Twintig vrijwilligers, samen met de zusters, hebben dit mogelijk gemaakt, en zij hadden dit niet kunnen doen zonder het keukenteam, dat hen door de dag heen flink verwende en een heerlijke lunch heeft verzorgd. 

Video over ons leven door scholieren Jakob en Abel

Gewapend met camera en microfoon kwamen Jakob en Abel op de inkleding van zuster Johanna Maria en zuster Maria Goretti filmen en later zijn ze nog een keer op bezoek geweest om wat dieper door te praten over wat het nu betekent om te gaan trouwen met de Heer. De Franciscanen in Amsterdam en de Benedictijnen in Egmond hebben ze ook geinterviewd. Hieronder kunt u het resultaat zien, wij zijn heel tevreden.