“God in allen zien, God in allen dienen, God in allen beminnen!”

citaat Z. Moeder Maria Teresa vd H. Jozef

Zorg appartementen Casa Carmeli

In een tijd dat bejaardenhuizen hun deuren sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, hebbens de zusters Karmelietessen in Vogelenzang een woon- en 'thuis-zorg'voorziening voor ouderen gestart in hun klooster in Vogelenzang, het huidige Casa Carmeli. 

De zusters bieden hier huur-appartementen aan voor ouderen. Zij wonen zo veel mogelijk zelfstandig. De thuiszorg komt langs bij de bewoners die dit nodig hebben, en verder zijn de zusters in de buurt om een oogje in het zeil te houden, en te ondersteunen in de mantelzorg. Op deze manier willen zij ouderen een plaats bieden waar zij zelfstandig in een beschermde omgeving kunnen wonen. Daarnaast is er gelegenheid om dagelijks met de zusters de mis te vieren in de kloosterkapel.

Op dit moment zijn er nog appartementen vrij. Deze appartementen zijn ongeveer 50 m2 groot. Zij beschikken over een woonkamer, slaapkamer, badkamer en inloop kast. De huurprijs ligt rond de € 1600,-. Hierbij is gas/water/licht, gemeentelijke belastingen, alarmsysteem, schoonmaak van de algemene ruimtes e.d. ingesloten. De appartementen zijn zowel beschikbaar voor alleenstaanden als voor echtparen.

Wilt u meer informatie? Belt u naar 023-2003534 of mail naar info@carmeldcj.nl

Bekijkt u onze appartementen ook op funda.