“God in allen zien, God in allen dienen, God in allen beminnen!”

citaat Z. Moeder Maria Teresa vd H. Jozef

Zorghotel Casa Carmeli Vogelenzang

In een tijd dat bejaardenhuizen hun deuren sluiten, hebbens de zusters Karmelietessen in Vogelenzang een woon- en 'thuis-zorg'voorziening voor ouderen gestart in hun klooster in Vogelenzang, het huidige Casa Carmeli. 

“Onze stichteres wilde een thuis bieden aan de thuislozen. In haar tijd waren dat weeskinderen. In onze tijd zijn dat ouderen die niet meer terecht kunnen in bejaarden en verzorgingstehuizen. Dus dat wordt onze nieuwe vorm van apostolaat”, aldus zuster Elvira Maria.

Samen met de communiteit wil zij het klooster in Vogelenzang nieuw leven inblazen. Met de terugloop van nieuwe intredingen vond zuster Elvira Maria dat er iets moest gebeuren om het ook voor jonge vrouwen weer aantrekkelijk te maken om zuster te worden. Tegelijkertijd heeft ze gekeken naar de nood van deze tijd. En zo is het plan geboren om in het voormalige kinderhuis straks ouderen een laatste thuis te bieden. “Ja, je moet kiezen en je hebt lef en pit nodig om dit te durven”, aldus zuster Elvira Maria. Samen met de andere zusters gaat ze voor een nieuwe start en een nieuwe uitdaging.

Ondertussen hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het nieuwe zorghotel. Er zijn nog maar enkele appartementen beschikbaar.

Wilt u meer informatie? Belt u naar 023-5848441 of mail naar info@carmeldcj.nl

Voor nieuws over het zorghotel kunt u ons ook op facebook volgen.