Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Dagindeling

Dagindeling

De zusters kennen min of meer een vaste dagindeling rondom de dagelijkse eucha­ris­tie­vie­ring en de getijdengebeden: de lauden, het middaggebed, de vespers en de completen.

Wie denkt dat het in het klooster saai is of eentonig, is hier nog nooit geweest. Wij ervaren in ieder geval dat Onze Lieve Heer ons programma vaak in de war schopt, wij dat geheel niet erg vinden en we geen tijd hebben om maar iets saai te vinden.

 

 

5.15 uur de wekker loopt af: tijd om wakker te worden. We staan op en bidden het morgenoffer.
5.45 uur lopen we ons eigen rondje, een zuster zet de ramen en deuren open in het klooster en kapel om te luchten, de ander zet thee, zorgt dat alles voor het ontbijt gereed staat en iemand zorgt dat de kloosterkat door middel van een gevulde etensbak de gewijde stilte in het klooster niet langer verstoort. Kloosterhond Lotte mag tot het ontbijt vrij rondrennen op het landgoed.
6.00 uur Lauden en meditatie
7.20 uur een zuster wast de ontbijtboel af, iemand anders zorgt voor de kloosterhond en laat de kippen vrij en weer andere zusters helpen bewoners van de zorgappartementen met het ochtendritueel en iemand bereidt alles voor in de sacristie en kapel voor de viering van de heilige Mis
7.50 uur geestelijke lezing: samen lezen we een boek, bestuderen we een Bijbeltekst of een stukje uit de regel
8.20 uur wij bereiden ons voor op de heilige Mis
8.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
9.15 uur in deze tijd doet iedere zuster het werk dat haar is opgedragen. In het klooster, de wasserij, de zorgappartementen, administratie, enz.
11.20 uur de grote klok wordt geluid en dit betekent dat we ophouden met werken, een groet tot Maria brengen en naar het oratorium (=gebedsruimte van de zusters) gaan.
11.30 uur middaggebed en lezingendienst
12.00 uur we leggen de laatste hand aan het bereiden van het middagmaal
12.30 uur middagmaal - we eten een warme maaltijd - bezoek aan het heilig Sacrament
13.00 uur afwassen, opruimen, tafels dekken en sommigen helpen weer in de zorgappartementen, wat vrije tijd
15.00 uur Rozenkrans, aansluitend koffiedrinken
15.30 uur lessen of studietijd voor de novicen en postulanten of werk voor de andere zusters
16.30 uur novicen en postulanten hebben wat vrije tijd voor bijvoorbeeld een korte wandeling, spelen met Lotte en de bal of ... , de anderen werken tot de bel gaat
16.50 uur de grote klok wordt geluid, we groeten Maria met een Weesgegroet en gaan naar het oratorium om ons voor te bereiden op het gebed
17.00 uur Vespers en meditatie
18.00 uur avondmaaltijd - bezoek aan het heilig Sacrament
18.30 uur afwassen, tafeldekken, rondje bij de ouderen in het zorghotel en de gasten in het witte huis en de avondzorg van enkele bewoners
19.30 uur recreatie voor de oudere zusters, zij vertellen ons wat ze in de krant hebben gelezen of wat ze die dag gedaan hebben en wij vertellen wat er zo’n beetje die dag gebeurd is zodat zij ook betrokken zijn bij ons apostolaat en natuurlijk kunnen zij bidden voor de intenties die wij telefonisch, per email of mondeling gehoord hebben
20.00 uur we kijken samen naar het nieuws op de televisie
20.45 uur we sluiten samen de dag af in de kapel en groeten Jezus in het heilig Sacrament
21.15 uur naar onze cellen en nu begint het groot stilzwijgen tot na het eerste gebed ’s morgens. In onze cel kunnen we nog iets lezen uit de regel en constituties en een ander boek, zodat we met een goede gedachte kunnen gaan slapen.
22.00 uur licht uit en slapen

Op zon- en feestdagen ziet het er een klein beetje anders uit, maar de structuur blijft min of meer hetzelfde.