Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gebedstijden

Dagelijkse Eucha­ris­tie­vie­ringen

08.30 uur maandag t/m vrijdag
09.00 uur zaterdag en zondag

(in de zomermaanden juli en augustus kunnen de tijden anders zijn, belt u ons dan even)

Gebedstijden maandag t/m zaterdag

06.00 - 07.00 uur lauden en meditatie
11.30 - 12.00 uur middaggebed en lezingendienst
17.00 - 18.00 uur vespers en meditatie
Na 19.00 uur elke zuster bidt de completen individueel

Gebedstijden in het weekend en feestdagen

07.00 uur lauden
11.45 uur middaggebed en lezingendienst
17.00 - 18.00 uur rozenkrans en vespers
Na 19.00 uur elke zuster bidt de completen individueel