Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gebedstijden

Dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ringen

08.30 uur maan­dag t/m vrij­dag
09.00 uur zater­dag en zon­dag

(in de zomermaan­den juli en au­gus­tus kunnen de tij­den anders zijn, belt u ons dan even)

Gebedstij­den maan­dag t/m zater­dag

06.00 - 07.00 uur lau­den en medi­ta­tie
11.30 - 12.00 uur mid­dag­ge­bed en lezingen­dienst
17.00 - 18.00 uur vespers en medi­ta­tie
Na 19.00 uur Completen 

Gebedstij­den in het weekend en feest­da­gen

06.30 uur lau­den
11.30 uur mid­dag­ge­bed en lezingen­dienst
17.00 - 18.00 uur rozen­krans en vespers
Na 19.00 uur Completen