Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gebedstijden

Gebedstijden

Eucha­ris­tie­vie­ringen

08.30 uur dins­dag en donder­dag
Geen vie­ring zater­dag en zon­dag

(Onze huis­pries­ter is regel­ma­tig afwe­zig of het tijdstip kan anders zijn.
Neem voor de zeker­heid contact op voor u komt)

Gebedstij­den maan­dag t/m zater­dag

06.30 - 07.30 uur Lauden en medi­ta­tie
11.30 - 12.00 uur Middag­ge­bed en lezingen­dienst
17.00 - 18.00 uur Vespers en medi­ta­tie
20.15 - 20.30 uur Kompleten

Gebedstij­den in het weekend en feest­da­gen

06.30 - 07.00 uur Lauden
11.30 - 12.15 uur Middag­ge­bed en lezingen­dienst
17.00 - 18.00 uur Rozen­krans en vespers
20.30 - 20.45 uur Kompleten