Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gift

Gift

De Nederlandse provincie van de congregatie heeft een ANBI status, maar wat betekent dat?

Wanneer u overweegt geld te schenken aan onze congregatie, dan is het goed om te weten dat deze schenkingen als gift aftrekbaar kúnnen zijn voor de belasting. In dat geval geldt dus: u geeft aan de congregatie en de belastingdienst betaalt mee!

Giften kunnen als ‘gewone gift’ aftrekbaar zijn. U telt dan jaarlijks al de bedragen die u heeft geschonken aan goede doelen bij elkaar op en u verwerkt ze in uw aangifte. Dan dient u echter rekening te houden met een zogenaamde ‘drempel’. Een gedeelte van uw giften (of zelfs het gehele bedrag) komt niet voor aftrek in aanmerking omdat u niet boven de drempel uitkomt. Het schenken aan onze congregatie kan wellicht meer opleveren als u kiest voor een ‘periodieke gift’ in plaats van een ‘gewone gift’.

Wij proberen de fiscale behandeling van giften hieronder uit te leggen, maar als u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op!

Gewone gift

In uw aangifte inkomsten­belasting kunt u uw kerkelijke bijdragen (samen met andere giften) als gift aftrekken. Niet het gehele bedrag van de gift kan worden afgetrokken. Er geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen, met een minimum van € 60). Alleen het deel van de gift boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Tevens geldt een maximum voor het aftrekbaar bedrag, namelijk van 10% van het inkomen.

Voorbeeld:

Stel: u verdient € 25.000 per jaar en doet voor een bedrag van € 600 aan giften. Uw drempelbedrag is dan: 1% van € 25.000 is € 250. U kunt € 350 aftrekken (€ 600 minus € 250).

Periodieke gift

Bij periodieke giften is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar voor de inkomsten­belasting. Hierbij geldt de drempel en de maximale aftrekbaarheid dus niet. 

Voorbeeld:

Stel u verdient € 25.000 per jaar en u doet € 600 aan periodieke giften. U kunt de volledige € 600 aftrekken. Dus geen aftrekbeperking door een drempel. U krijgt dus een groter gedeelte van uw gift terug van de belastingdienst!

U snapt, het is fiscaal aantrekkelijker om van uw giften een periodieke gift te maken. Om uw schenking als periodieke gift af te kunnen trekken, moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Deze voorwaarden zijn:

  • De instantie waaraan u schenkt dient een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn. Dat is de congregatie van Zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus (d.c.j.)
  • Voorheen moest de gift in een officiële akte worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte echter niet meer nodig en volstaat een onderhandse overeenkomst tussen u en de congregatie. Wij willen en zullen u daar in voorkomend geval graag mee helpen.
  • Er moet in ieder geval minimaal 1x per jaar een bijdrage worden overgemaakt;
  • Minimaal 5 jaar achter elkaar moet ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI worden overgemaakt. Uitzondering op de 5 jaars-regel wordt gemaakt bij bijzondere omstandigheden (bijv. werkeloosheid of overlijden).

Nogmaals, wij zijn u graag behulpzaam wanneer u overweegt, in welke vorm dan ook, geld aan onze congregatie te schenken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze financieel intermediair, mevrouw M. Oudsen van Fris Financieel (0252-532778). Zij zal uw vragen beantwoorden.