Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Apostolaat

Onze Moeder Stichteres begon het werk dat God haar had opgedragen met de zorg voor het onbeschermde kind, met het ‘thuis voor de thuislozen’.

De Kerk heeft de beslissing van onze stichteres om zich naast de karmelitaanse contemplatie aan het apostolaat te wijden goedgekeurd. Daarmee zijn het apostolaat, naast het gebed en het gemeen­schapsleven, belangrijke elementen van ons kloosterleven.

Praktisch

Om gemeen­schapsleven, stilte en gebed te waarborgen wordt het apostolaat altijd op het eigen terrein verricht. Zo kan een ritme van gebed, apostolaat en stilte elkaar nauwsluitend opvolgen.

Als het mogelijk is en met de bijzondere levenswijze van onze Congregatie te verenigen, verlenen wij ook hulp bij taken in het bisdom. Het huis heeft langere tijd een onderkomen geboden aan het groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Er bestaat een samen­werking met het bisdom voor jongeren en evangelisatie. Ook komen er regelmatig schoolklassen langs.

Zorghotel

Op het landgoed Casa Carmeli zijn op 15 augustus 2016 de zorgappartementen ingezegend. Om dit mogelijk te maken ging er een intensieve en radicale verbouwing van de paviljoens aan vooraf. De kinderkamers en huiskamers werden omgevormd tot 16 zelfstandige appartementen voor ouderen. Zij hebben het regelmatig moeilijk in de huidige samenleving en vallen buiten de boot qua zorgverlening. Ze hebben behoefte aan een veilige leef- en woonomgeving. De zusters maken het, samen met de familie en de thuiszorg, mogelijk dat ouders zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De zusters helpen hen met de mantelzorg, staan klaar voor een praatje en helpen met medicijnen en tal van andere dingen.

 

Karmel apostolaat