Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Ons gebed

God onze Vader,
Als Gij het huis niet bouwt,
bouwen de bouwers vergeefs.

Wij danken u voor dit huis,
dat voor uw eer ver­bouwd en vernieuwd is.

Wij danken U,
dat wij hier met en voor elkaar
kunnen leven en werken, bid­den en zingen,
en wij danken U dat dit huis zegen kan brengen
over onze ge­meen­schap en
ons dichter bij U kan brengen.

Wij bid­den U,
wees allen die hier zullen in- en uit­gaan
met uw hulp nabij.

Schenk ons de kracht U en
de mensen te dienen.
Leer ons de gasten van het huis
harte­lijk op te nemen.

Help ons blij­moe­dig te blijven,
Vol hoop en on­der­lin­ge liefde.
Laat uw blijde bood­schap
hier onophou­de­lijk klinken en
velen tezamen brengen,
opdat wij elkaar sterken in het geloof,
door woord en voor­beeld.