Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Lekenorde

Lekenorde

De Karmel bestaat niet alleen uit religieuzen, ook leken voelen zich getrokken tot de Karmel spiri­tua­li­teit. De groep uit Vogelenzang organiseert regelmatig bijeenkomsten in Casa Carmeli.

Voor opgave voor deze bijeenkomsten, of voor meer informatie:

Het leven doorleefd

Naar inspiratie zoeken vanuit mystieke teksten in Oog in oog van Kick Bras.

Oog in oog - Kick Bras

In het boek Oog in oog verzamelde Kick Bras teksten uit de christelijke mystiek in woord en beeld. Zoals het leven zelf een ‘levensweg’ en een ‘levensverhaal’ is, zo weerspiegelen levenservaringen zich in teksten en beelden van mystici en kunstenaars. We lezen gezamenlijk gedeelten uit dit boek en zoeken naar spirituele verdieping van onze christelijke geloofsweg. We zoeken naar diepgang om het leven met aandacht en compassie te doorleven.

 • Begeleiding: pater Frans Vervooren OCD (karmelitaans theoloog)
 • Materiaal: het boek Oog in oog, Vught 2017 ISBN: 9492 183569 789
 • De bijeenkomst gaan we elke maand op woensdag­middag doen, van 14.00 uur – 16.00 uur
 • Voor deze cursus zijn de kosten €100,- deze kunt u bij de 1e bijeenkomst voldoen.
 • Data voor 2018: 12 september / 10 oktober / 14 november / 19 december
 • Data voor 2019:2 januari / 13 februari / 20 maart / 10 april / 1 mei / 12 juni

De Jordaanstroom

Bijeenkomst Vogelenzang info-ochtend

 • Datum: 12 september 2018
 • Aanvang: 11.00 – 12.30 uur
 • Iedereen is welkom.
 • Data 2018: 12 september / 14 november
 • Data 2019: 2 januari / 29 maart / 1 mei
 • Aanmelden bij lia.magdelijns@casema.nl 
 • Tel: 015-2618710

Karmel is de berg, die symbool staat voor de weg naar binnen, beeld van het open leren staan voor de ENE. Dat open-staan (Ruimte) is de kern van karmelspiri­tua­li­teit. Kerk-zijn is tegelijkertijd een avontuur. Hoe kijk/zie ik naar de kerk?

Karmel betekent ook ‘verdieping’: diepere lagen ontdekken in het zoeken. Het zoeken gebeurt met gevoel en vraagt ook een denkende benadering. 

Het doordenken van de ervaring. Wat gebeurt er dan? Telkens andere wegen uitproberen vanuit het verlangen, naar een dichter komen bij het Centrum, het Godsgeheim. Hoe draag je ervaring over? Hoe kun je de vonk (van de Geest) doen overslaan?

Augustinus zegt: “Bemin en doe wat je wilt”. Dat is eigenlijk wat spiri­tua­li­teit eigenlijk wil overbrengen, dicht bij de Bron blijven, vertrouwen dat het goed komt en dat je de goede weg, een spoor, erin zult vinden.

Ervaringen als geschenk vanuit liefde die doet wat je niets liever wilt op je eigen weg. Heb je een spoor gevonden, dan kies je ervoor: dit hoort bij mij, dit is mijn weg.

Spiri­tua­li­teit wordt in het algemeen beschreven als een vorm van ‘doen’. Spiri­tua­li­teit heeft ook met niet doen te maken, en daardoor dichter bij de Bron komen.

Wat je gaat proeven, is een Geheim, maar je deelt met anderen mee in het Geheim. Karmel (Teresa) kiest voor het woord ‘Centrum’, de Bron. Soms blijkt er overvloed op een plek waar je dacht dat je het niet zou vinden.