Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De Karmel metamorfose

Zuster Maria Gratia doet haar eeuwige geloften op 1 juli 2017
Zuster Maria Gratia doet haar eeuwige geloften op 1 juli 2017

De weg om een Karmelietes van het God­de­lijk Hart van Jezus te wor­den kent een aantal stadia.

Aspirant

Dit is een kennis­ma­kings­pe­rio­de. Je bent kandidaat, maar woont gewoon nog thuis. Tijdens deze tijd mag je met de zusters bid­den en werken in het slot. Op zon- en feest­da­gen mag je naar de recreatie bij de zusters komen. Door studie­da­gen, gesprekken en intensievere meeleef­da­gen kun je er zo achter komen of onze leef­wij­ze echt Gods wil is.

Pos­tu­lant

Op de dag dat je intreedt word je pos­tu­lant. Je woont in het noviciaat en volgt zoveel moge­lijk de dagorde van de zusters en breng je je tijd door met gebed, werk in het klooster en apos­to­laat en studie. Deze periode duurt meestal een tot twee jaar.

Novice

Als volgende stap van de vor­ming word je novice. Je ontvangt het habijt van de Karmel met de witte sluier en ontvang je je nieuwe kloosternaam. Gedurende twee jaar volg je een intensief les­pro­gramma en volg je de volle­dige dagorde van de zusters. Het eerste jaar ben je voor­na­me­lijk in het slot werk­zaam en ontdek je vooral het con­tem­pla­tieve leven van onze Karmel. In het tweede jaar is een periode van zes maan­den in het apos­to­laat voor­zien.

Junioraat

Na twee jaar noviciaat mag je, als het Gods wil is, de eerste professie doen. Dit is een tij­de­lijke geloften voor een periode van een jaar. In de eucha­ris­tie­vie­ring leg je de geloften af van ge­hoor­zaam­heid, armoede en maag­de­lijk­heid, ontvang je de witte koor­man­tel, de zwarte sluier, de grote rozen­krans en het professie­kruis. Ook mag je een adelsnaam kiezen. De adelsnaam mag je zien als een bij­zon­dere invulling van je roe­ping. Mijn adelsnaam is Zr. Elvira Maria van de Eucha­ris­tie, ik voel me extra verbon­den met Jezus in dit sacra­ment en breng voor Jezus in dit sacra­ment eer­her­stel. De geloften wor­den ieder jaar vernieuwd, steeds voor een jaar. Deze periode duurt vijf jaar.

Tertiaat

Is de periode van zes maan­den van voor­be­rei­ding voor het afleggen van de eeuwige professie. In deze tijd keer je terug naar het noviciaat en het slot. Je kunt het een beetje be­schou­wen als een tweede noviciaats­tijd. Je volgt weer lessen en hebt voor­na­me­lijk werk­zaam­he­den in het slot om zo in con­tem­pla­tie tot de juiste keuze te komen, of gewoon meer stille tijd bij God door te brengen.

Eeuwige professie

Na deze jaren en het tertiaat ben je klaar om je eeuwige professie of eeuwige geloften te doen. Je bent dan een echte zuster van onze Carmel D.C.J. en mag die titel ook achter je naam zetten: Zr. Elvira Maria Carmel. D.C.J. De eeuwige professie wordt afgelegd in de han­den van de algemene overste in aanwe­zig­heid van een bis­schop en je ontvangt een houten kruis waarop je naam staat ge­schre­ven. Dit kruis hangt in je cel en iedere ochtend kijk je er naar wanneer je je morgen­wij­ding bid en weet dat je je leven samen met Jezus ge­krui­sigd hebt.