Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Roepingen

Er zijn vele vormen van roe­ping: huwe­lijk, pries­ter­schap en God­ge­wijd leven. Wanneer je het echte geluk wil vin­den moet je uitzoeken wat God met jouw leven wil! Wees niet bang voor de ant­woor­den, omdat God wil dat je gelukkig wordt.

Toch is het spannend, heel spannend omdat het om een levens­keuze gaat. Dit gaat veel verder dan een studie­keuze. Je kunt dit onder­zoek samen met een goede vriend(in) doen, je biecht­va­der of gees­te­lijk leidsman, maar ook met een zuster. Een bezoek aan een klooster kan veel vragen oplossen en je rust geven. Angst is een slechte raadgever.

Ben je:

  • 18-35 jaar (uit­zon­de­ringen wor­den gemaakt)
  • gezond (licha­me­lijk en gees­te­lijk)
  • Rooms-Katho­liek

Dan ben je van harte welkom in onze ge­meen­schap! Samen met jou zullen we dan onder­zoeken of je echt roe­ping hebt. Het is ook moge­lijk om een aantal dagen mee te leven met de zusters. Hier­voor kun je contact opnemen met zr. Elvira Maria.

Met groet,

Zr. Elvira Maria, provinciaal overste