Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roepingen

Er zijn vele vormen van roe­ping: huwe­lijk, pries­ter­schap en God­ge­wijd leven. Wanneer je het echte geluk wil vin­den moet je uitzoeken wat God met jouw leven wil! Wees niet bang voor de ant­woor­den, omdat God wil dat je gelukkig wordt.

Toch is het spannend, heel spannend omdat het om een levens­keuze gaat. Dit gaat veel verder dan een studie­keuze. Je kunt dit onder­zoek samen met een goede vriend(in) doen, je biecht­va­der of gees­te­lijk leidsman, maar ook met een zuster. Een bezoek aan een klooster kan veel vragen oplossen en je rust geven. Angst is een slechte raadgever.

Ben je:

  • 18-35 jaar (uit­zon­de­ringen wor­den gemaakt)
  • gezond (licha­me­lijk en gees­te­lijk)
  • Rooms-Katho­liek

Dan ben je van harte welkom in onze ge­meen­schap! Samen met jou zullen we dan onder­zoeken of je echt roe­ping hebt. Het is ook moge­lijk om een aantal dagen mee te leven met de zusters. Hier­voor kun je contact opnemen met zr. Elvira Maria.

Met groet,

Zr. Elvira Maria, provinciaal overste