Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roepingen

Er zijn vele vormen van roeping: huwelijk, priester­schap en Godgewijd leven. Wanneer je het echte geluk wil vinden moet je uitzoeken wat God met jouw leven wil! Wees niet bang voor de antwoorden, omdat God wil dat je gelukkig wordt.

Toch is het spannend, heel spannend omdat het om een levenskeuze gaat. Dit gaat veel verder dan een studiekeuze. Je kunt dit onderzoek samen met een goede vriend(in) doen, je biechtvader of geestelijk leidsman, maar ook met een zuster. Een bezoek aan een klooster kan veel vragen oplossen en je rust geven. Angst is een slechte raadgever.

Ben je:

  • 18-35 jaar (uitzonderingen worden gemaakt)
  • gezond (lichamelijk en geestelijk)
  • Rooms-Katholiek

Dan ben je van harte welkom in onze gemeen­schap! Samen met jou zullen we dan onderzoeken of je echt roeping hebt. Het is ook mogelijk om een aantal dagen mee te leven met de zusters. Hiervoor kun je contact opnemen met zr. Elvira Maria.

Met groet,

Zr. Elvira Maria, provinciaal overste