Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Maria meimaand concert een succes

gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018

Op zondag­middag 27 mei vond het Maria meimaand concert plaats in de tuin van de zusters. Het concert was georga­ni­seerd door een groep vrijwilligers, aangestuurd door een van de bewoners van het zorghotel.

Vorig jaar was voor het eerst dit concert en ook dit jaar was het weer een succes. Ditmaal werd het concert verzorgd door het St. Jozefkoor uit Velzen-Noord. Er werden vooral bekende Maria-liederen gezongen waardoor het publiek mee kon zingen, hierdoor ontstond een mooie samenzang. De liederen werden voorzien van een inleiding door dhr. Hoffmann.

Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor een foto-verslag.

Iedereen hartelijk bedankt, en tot volgend jaar!

tags: Mariameimaandconcert