Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Postulant Rebecca

gepubliceerd: donderdag, 6 september 2018

Vandaag was een mooie dag. Vandaag was name­lijk de dag dat Rebecca bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus is ingetre­den. Haar postulaat is offi­cieel be­gon­nen, een nieuwe stap op God’s weg.

U kent haar mis­schien al van de reisblogs, en vandaag was dan ein­de­lijk de dag dat zij echt ingetre­den is.

We zijn erg blij met haar als aanwinst voor de commu­ni­teit. We hopen dat u voor haar zal blijven bid­den op haar weg die God voor haar gemaakt heeft.

tags: PostulantRebecca