Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Wij zoeken vrijwilligers!

gepubliceerd: maandag, 24 april 2023

De taken zijn divers; helpen met de ver­zor­ging, het huis­hou­den, koken, zorgen voor een hui­se­lijke sfeer, een luis­te­rend oor bie­den, een gesprekje voeren of het maken van een wan­de­ling door de tuin.

Het Casa Carmeli huis is een thuis voor ie­der­een die binnen korte tijd verwacht te over­lij­den. Ook zijn we een huis voor mensen die tij­de­lijke zorg nodig hebben, bij­voor­beeld na een zie­ken­huisopname of om de man­tel­zorg en de thuis­si­tua­tie even ver­lich­ting te bie­den. Ie­der­een is welkom, ongeacht leef­tijd, cultuur of geloof.

Wanneer u belang­stel­ling heeft laat het ons weten door een mail te sturen of te bellen: