Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Contact

Contact

Klooster Casa Carmeli

Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus
Bekslaan 9
2114 CB Vo­ge­len­zang

Tel: (023) 200 35 34
E-mail: info@carmeldcj.nl

Facebook: CarmelDCJ

Instagram: @carmeldcj

Voor giften

Algemeen Nut Beogende InstellingNL30 ABNA 0563 8224 14
t.n.v. Ned. Prov. v.d. Zrs. Karme­lie­tes­sen vh God­de­lijk Hart van Jezus

Wij be­schik­ken over de ANBI-status.