Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Carmel DCJ kloosters

Carmel DCJ kloosters

De Neder­landse provincie van de con­gre­ga­tie heeft twee locaties. Verder ver­wij­zen we graag naar het over­zicht op Google Maps.

Moederhuis Carmel DCJ

Be­zin­ningshuis Regina Carmeli
Kollen­berg 2, 6132 AL  Sittard, Neder­land
tel: (046) 457 09 93
e-mail: regina.carmeli@carmeldcj.nl
web­si­te: www.reginacarmeli.info

Klooster Casa Carmeli te Vo­ge­len­zang

Bekslaan 9, 2114 CB  Vo­ge­len­zang, Neder­land
tel: (023) 200 35 34
e-mail: info@carmeldcj.nl
web­si­te: www.carmeldcj.nl