Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De Karmelorde

De Karmelorde
De Karmelorde
Grafkapel van de Zalige Maria Teresa van de H. Jozef
Grafkapel van de Zalige Maria Teresa van de H. Jozef

De Karmelorde heeft niet, zoals bij­voor­beeld de Fran­cis­ca­nen, Dominicanen of Bene­dic­tijnen, een stichter. De orde is ontstaan op de Karmel, een berg­ke­ten aan de kust van de Mid­del­landse zee. Aan het einde van de eerste kruis­tochten in de der­tien­de eeuw nam de H. Lodewijk enkele monniken van de Berg Karmel mee naar Europa en zo ontston­den de eerste Karmel­kloos­ters.

In 1452 werd de vrouwe­lijke tak van de orde gesticht. De vrouwe­lijke tak van de Karmel leidt van oorsprong een slotleven, maar niet bij onze Karmel; dat is het werk van onze stichteres, de zalige Maria Teresa-Tauscher - van den Bosch. U kunt ons binnen en buiten ons huis overal tegen­ko­men. Voordat echter de Karmel van het God­de­lijk Hart van Jezus er echt was, had zij nog een lange weg te gaan.

Onze Karmel is anders

De Karmelieten zijn oor­spron­ke­lijk als volgt be­gon­nen:

  • De mannen vormen de eerste orde.
  • De vrouwe­lijke tak van de Karmel kwam voort uit de eerste orde en behoort tot de tweede orde.
  • En is dan onze Karmel de derde orde? Nee, de eerste orde en daar heeft Moeder Maria Teresa hard voor moeten vechten: wij zijn een con­gre­ga­tie met Pau­se­lijk recht en daardoor autonoom.

De Karmel­regel

“De Regel bezitten betekent weinig, als men er niet ijverig naar streeft zich de geest eigen te maken.” citaat uit de Karmel­regel

De regel van de orde van de Allerzaligste Maagd Maria van de Berg Karmel werd gegeven door de heilige Albertus, patriarch van Jeruzalem tussen 1206 en 1214 en door paus Innocentius IV bekrach­tigd in 1247.

Deze regel moet ook in onze Karmel wor­den onder­hou­den in overeen­stem­ming met de eigen Con­sti­tu­ties van de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus.

Ons moederhuis

Het huis van de Neder­landse provincie, Casa Carmeli, is geves­tigd in Vo­ge­len­zang en maakt deel uit van de we­reld­wijde con­gre­ga­tie van de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus. Op dit moment zijn er 54 huizen in 16 lan­den met ongeveer 550 zusters. Het generaal bestuur woont en werkt in ons moederhuis in Sittard.

Onze stichteres, de zalige Maria Teresa van de H. Jozef is daar in de kapel begraven.