Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Menu Zorghotel

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Er zijn bij onze zorg-ap­par­te­menten nog een aantal ap­par­te­menten be­schik­baar. Hier onder vindt u een beschrij­ving van deze ap­par­te­menten inclusief platte­grond.

Heeft u in­te­res­se in een van onze ap­par­te­menten, of wilt u vrij­blij­vend meer in­for­ma­tie? Neemt u gerust contact met ons op.

 

Beschik­baar­heid

Op dit moment zijn er bin­nen­kort twee ap­par­te­menten be­schik­baar. Voel u vrij om contact op te nemen voor een gesprek en/of bezichti­ging van het huis en om eventueel op de wacht­lijst te kunnen komen.

Kom anders gewoon even langs

Ook als u eens wilt komen rondkijken en kennis­ma­ken, bent u van harte welkom.
Maak wel even van tevoren een afspraak zodat we tijd hebben om u te ont­van­gen.