Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Een dag uit het leven van de zusters

gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020

Regel­ma­tig krijgen de zusters de vraag wat zij zowel doen op een dag. Zij hebben hun gebedsleven, maar ook het werk met de ouderen en na­tuur­lijk het huis­hou­den dat draaiende moet blijven.

Als ant­woord op deze vraag hebben zij een hele dag voor u vast­ge­legd. Een dag uit het leven van de zusters Karme­lie­tes­sen: