Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vastenactie

gepubliceerd: zondag, 26 april 2020

Afgelopen vasten was een andere vas­ten­tijd dan alle andere jaren. Maar toch zijn we blij u te mogen mel­den dat ondanks alles de vas­ten­ac­tie een bedrag van €2561,35 heeft opgebracht. Wij en de jon­ge­ren uit Kroatië zijn u ont­zet­tend dank­baar! Daarom vanuit Kroatië een video-bood­schap:

 

 

Gods zegen,

Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus