Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Feest Onbevlekte Ontvangenis van Maria

gepubliceerd: woensdag, 8 december 2021

Op 8 de­cem­ber vieren we het feest van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria. De dag waarop we traditie­ge­trouw onze geloften devotioneel mogen vernieuwen.

Deze dag werd ook pos­tu­lant Sanne ingekleed en mocht zij het Habijt ont­van­gen en haar Noviciaat starten als zuster M. Anna. Ook zuster Loveth Mary uit Nigeria en zuster M. Hannah (NL) mochten hun tij­de­lijke gelofte vernieuwen voor een nieuw jaar in overgave aan de Heer.

We danken God voor deze genade en grote feest­dag!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.