Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Ervaring 24 uur voor Jezus

gepubliceerd: maandag, 14 juni 2021

In Vo­ge­len­zang hebben we weer een bij­een­komst ‘24 uur voor Jezus’ mogen hou­den. Een van de deel­ne­mers heeft haaqr erva­ring opge­te­kend:

De 24 uur voor Jezus was een hele mooie, verrijkende erva­ring. Door de gast­vrij­heid en de ontspannen­heid van de zusters voelde je je meteen thuis. De sfeer was heel open: je kon echt alles vragen en zeggen. Door de ontspannen sfeer was de groep heel gezellig en open.

We hebben met elkaar en met de zusters hele mooie en diepe gesprekken gehad. We hebben veel met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd. Het was gewoon heel fijn om naast alle grapjes en het lachen ook heel serieus met elkaar over de diepere en hogere dingen van het leven van gedachten te wisselen. De sa­men­komsten waren boeiend en het was mooi om ook dat stuk van het kloosterleven mee te maken.

Al met al was het heer­lijk om dit mee te maken en we kijken terug op een mooie 24 uur. Voor ie­der­een die twijfelt: ga gewoon, je gaat er geen spijt van krijgen!