Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezellige Sinterklaasbijeenkomst

gepubliceerd: woensdag, 6 december 2017

Een wel heel speciale sinterklaas­bijeen­komst aangeboden door het personeel: Oda, Willem, Marja en Lenie. Met een prachtige surprise voor de zusters, gemaakt door mevrouw De Haan en een ‘canon’ gemaakt door Pastoor Tuijn. Dat werd gezamenlijk gezongen met pianobegeleiding van mevrouw Nobel.

Het was een gezellige ochtend!

(de fotoserie is gemaakt door John Gruter)Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.