Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Wie is wie

Overzicht van pasfoto’s van zusters, medewerkers en vrijwilligers van ons klooster.


Zr. Elvira Maria
provinciaal overste
Floris
hond van Oda
Zr. M. Hannah
Ingrid Piek
tuinarchitecte
Lotte
Zr. Maria Gratia
Midas
kloosterkat
Oda Lemmens
Hoofd huishouding
Slappie
Kloosterkip
Zr. M. Teresita
Willem Jansen
huismeester
Wim Koopman
webmaster